Archive for december, 2017

God Jul och Gott nytt År

torsdag, december 21st, 2017

Byalagsförenigen vill härmed önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Tarsele fäbodar – Hedflofäbodarna

fredag, december 15th, 2017

Foto: Göran Stenmark 2015

”Târselboern” har man länge sagt och så även nu, men i början kallades dom ibland Hedflobodarna och den ligger ju vid Heflon.

Enligt Sigvard Sjölunds uppsats om Junsele fäbodar 1938 var fäboden anlagd före 1850 och användes  senaste gången som fäbod 1928. På vallen fanns tre fäbodstugor med ekonomibyggnader fördelade på tre hushåll. Men som ni ser här nedan är den från åtminstone före 1824.

I en nybyggesresolution från 1824 nämns Tarsehls Fäbodewall, och noteras även att där ”.finnes tillräcklig åkerjord, stenfri samt bestående af sand och lermjäla å ½ alns botten. äfwensom till slotter och slottesland blifwit upgifne och råräknade”.

I början var det tänkt att nybyggaren Jan Helgesson i Gårelehöjden skulle upparbeta ett fäbodställe vid det s.k. Bysjönoret. Detta framkommer i ett syneprotokoll från den 9 augusti 1830, där Mo bönder menar att Helgesson gjort åverkan genom bete vid Slåttesbäcken på Mo byemäns ägor vid Bysjönoret. Man kunde visa att Henric Henricsson i Mo fått denna trakt upplåten genom Konungens Höga Befallningshafvandes utslag den 22 December 1824.

Fäboden upptas inte på avvittringskartan 1857 eller i laga skifte 1868 men man vet att den fanns  där då. I en dombok för Sollefteå tingslags häradsrätt för 1867 gällande en överenskommelse om ett byte mellan en fastighet nämns den som ”Hedflofäbodarne”.

Man ser i handlingen att två bönder i Gårelehöjden, Erik Ersson och Sven Christoffersson sålde ett gemensamt ägt hemman i Tarsele, men undantog rätt att på 50 år nyttja fäboden samt bete i området.

Elof Grundström i Tarsele, född 1915, berättade 1989 att han mindes två störelser och ett fähus som låg emellan dem. En bit från dessa, närmare stigen mot Mjösjö, fanns ytterligare en bostuga, störelse och ett stall.

Fäboden ligger sedan långt tillbaka på bolagsmark, numera SCA. Heflon /Heflon ligger strax intill och fäbodstigen gick via spänger över den. Fäboden har sedan 1930-talet använts av älgjägare.

Jaktlag vid Tarselebodarna 1948. Bakre raden fr. v Haldo Johansson, Nils Ingelsson, Karl  Ingelsson. Främre raden fr.v. Gustaf Ingelsson, Arvid Tarberg, Kjell Engström

Jaktlaget 2008. Fr.v. övre raden: Christer Lindgren, Anders Blom och Mikael Dyneborg. Fr.h. nedre raden: Christer Tarberg, Magnus Tarberg och Mikael Tarberg

Sammanställt av Göran Stenmark

Hugo

onsdag, december 13th, 2017

Hugo Eriksson (1918-1993) var den siste i Gårelehöjden som använde häst i jordbruket. Här passerar han och två barnbarn Sven-Ivar Stenmarks gård med ett hölass från Gammgårdsåkern sommaren 1986.

I bakgrunden skymtar Hugo och Gullans gård, nu i annans ägo. Bilden från hösten 2007 när byborna idéellt själva grävde för bredband.

 

Göran Stenmark

Tillbaka

onsdag, december 13th, 2017

Det var länge sedan vi hade något inlägg på den här sidan, men nu hoppas vi det ska bli bättre. Det har hänt en hel del sedan sist. En del har flyttat ut, men några har även flyttat till byarna. Tyvärr har invånarantalet minskat genom en hel del dödsfall. Annars har verksamheten i byaförenigen i stort pågått som vanligt med skötsel av badet nere vid älven och rastplatsen med kvarnen.

Årsmöte med byalaget i juli 2017

Upptagning av bryggor 25 september 2017