Archive for mars, 2018

Skogsdag i Gårelehöjden

måndag, mars 19th, 2018

 

 

Onsdagen den 14 mars genomförde Norrskog en välbesökt skogsdag i Gårelehöjden på ett avlägg i nära anslutning till riksväg 90 i nedre delen av by, där en avverkning på två grannfastigheter pågår.

Nils-Anders Forssén från Norrskog hälsade alla välkomna och berättade om dagens aktiviter.

 

Man fick se hur det går till med slutavverkning i brant terräng och under dagen kunde besökarna ta del av en mängd olika aktiviteter. Det förevisades om svarvtimmer av grovgran och en representant från PLYFA var på plats. Det förevisades även något som kallas Björksågkubb. En representant från Fyrås Trä deltog och Ramsele Vulk & Maskin visade motorsågar och annan utrustning.

Gallringskördare modell mindre som lämpar sig väl i förstagallringar.

 

Besökarna blev bjudna på fältlunch med ärtsoppa och kaffe. För underhållning stod Gårelehöjden-Tarseles egen trio, Höbäckstrion, som återförenades efter nio års uppehåll för just detta tillfälle. Trion består av byborna Kent Ingelsson, Nils-Arne Nilsson och Göran Stenmark. De framförde låtar de själva gjort och med lokal anknytning.

En fin dag med fint väder.

Tornet på Asplokhöjden Högdaberget

måndag, mars 12th, 2018

Syskonen Grethe och Greger Andersén samt kusinen Staffan Stenmark på väg upp i tornet i mitten av 1950-talet.

 

På högsta punkt på Högdaberget 406 m öh, Asplokhöjden, stod förr ett trätorn som många än idag minns.

Så här skriver Leif Eliasson, Junsele, som arbetat för lantmäteriet, om tornet;
Tornet var inget brandtorn utan ett mättorn byggt av Rikets Allmänna Kartverk ca 12 m högt. Gårelehöjden är en gammal 1:a ordningens punkt från 1898 och 1948 års triangulering med direkt sikt bland annat till Nävernäsan ovanför Åkerbränna.
Gårelehöjden ingick också i Rikstrianguleringen med början från slutet på 60-talet i Skåne till början 80-talet i Treriksröset.
Jag deltog i dessa mätningar och gjorde mätningar från detta trätorn 1976 när Rikstrianguleringen passerade Junsele. Tornet revs senare av Lantmäteriet av säkerhetsskäl, liksom en massa liknande mättorn i hela Sverige. Dessa torn var lite speciella, egentligen var det två torn i varandra, ett inre för mätinstrumentet och ett yttre för den som mätte så att instrumentet var stilla under hela mätningen.

Foto från samma tillfälle som ovan, här även med de vuxna. Fr.v ovan; Sven-Ivar Stenmark, Siri Andersén och Inez Stenmark. Barnen är Staffan Stenmark samt Grethe och Greger Andersén. Foto ev Olle Andersén.

 

Så här beskriver Ortnamnsregistret – Institutet för språk och folkminnen, Asplokhöjden.

 

Hammartjärndammet – Stendammen

tisdag, mars 6th, 2018

Dammen 2012. Foto: Anita Berglund

Hammartjärndammet ligger öst om Storhammartjärn över Stora Hammartjärnsbäcken som än idag till stora delar finns kvar är ca 80 meter lång, men just i själva bäckfåran har man sprängt bort en bit av den.
Dammen har funnits där länge och många har haft funderationer om vilken funktion den haft. Kallas även bara för Stendammen.

Däremot vet man sedan tidigare att den gamla s.k. Ridvägen mellan Junsele och Ådals-Liden passerade längs efter dammen. På senare tid har man i handlingar kunnat konstatera att området ovan dammen kallades dammslåtten, vilket t.ex. framkommer i handlingar till den avvittringskarta från 1856 som finns med här.

Vid denna tidpunkt hade nybygget Mjösjö kommit till men området som på den tiden låg på kronoallmänningen hade sedan åtminstone 1700-talets mitt nyttjats till slåtter av bönder i Mo by i Junsele socken.

Avvittringskarta 1856.

 

Av Göran Stenmark