Tarsele fäbodar – Hedflofäbodarna

december 15th, 2017

Foto: Göran Stenmark 2015

”Târselboern” har man länge sagt och så även nu, men i början kallades dom ibland Hedflobodarna och den ligger ju vid Heflon.

Enligt Sigvard Sjölunds uppsats om Junsele fäbodar 1938 var fäboden anlagd före 1850 och användes  senaste gången som fäbod 1928. På vallen fanns tre fäbodstugor med ekonomibyggnader fördelade på tre hushåll. Men som ni ser här nedan är den från åtminstone före 1824.

I en nybyggesresolution från 1824 nämns Tarsehls Fäbodewall, och noteras även att där ”.finnes tillräcklig åkerjord, stenfri samt bestående af sand och lermjäla å ½ alns botten. äfwensom till slotter och slottesland blifwit upgifne och råräknade”.

I början var det tänkt att nybyggaren Jan Helgesson i Gårelehöjden skulle upparbeta ett fäbodställe vid det s.k. Bysjönoret. Detta framkommer i ett syneprotokoll från den 9 augusti 1830, där Mo bönder menar att Helgesson gjort åverkan genom bete vid Slåttesbäcken på Mo byemäns ägor vid Bysjönoret. Man kunde visa att Henric Henricsson i Mo fått denna trakt upplåten genom Konungens Höga Befallningshafvandes utslag den 22 December 1824.

Fäboden upptas inte på avvittringskartan 1857 eller i laga skifte 1868 men man vet att den fanns  där då. I en dombok för Sollefteå tingslags häradsrätt för 1867 gällande en överenskommelse om ett byte mellan en fastighet nämns den som ”Hedflofäbodarne”.

Man ser i handlingen att två bönder i Gårelehöjden, Erik Ersson och Sven Christoffersson sålde ett gemensamt ägt hemman i Tarsele, men undantog rätt att på 50 år nyttja fäboden samt bete i området.

Elof Grundström i Tarsele, född 1915, berättade 1989 att han mindes två störelser och ett fähus som låg emellan dem. En bit från dessa, närmare stigen mot Mjösjö, fanns ytterligare en bostuga, störelse och ett stall.

Fäboden ligger sedan långt tillbaka på bolagsmark, numera SCA. Heflon /Heflon ligger strax intill och fäbodstigen gick via spänger över den. Fäboden har sedan 1930-talet använts av älgjägare.

Jaktlag vid Tarselebodarna 1948. Bakre raden fr. v Haldo Johansson, Nils Ingelsson, Karl  Ingelsson. Främre raden fr.v. Gustaf Ingelsson, Arvid Tarberg, Kjell Engström

Jaktlaget 2008. Fr.v. övre raden: Christer Lindgren, Anders Blom och Mikael Dyneborg. Fr.h. nedre raden: Christer Tarberg, Magnus Tarberg och Mikael Tarberg

Sammanställt av Göran Stenmark

Hugo

december 13th, 2017

Hugo Eriksson (1918-1993) var den siste i Gårelehöjden som använde häst i jordbruket. Här passerar han och två barnbarn Sven-Ivar Stenmarks gård med ett hölass från Gammgårdsåkern sommaren 1986.

I bakgrunden skymtar Hugo och Gullans gård, nu i annans ägo. Bilden från hösten 2007 när byborna idéellt själva grävde för bredband.

 

Göran Stenmark

Tillbaka

december 13th, 2017

Det var länge sedan vi hade något inlägg på den här sidan, men nu hoppas vi det ska bli bättre. Det har hänt en hel del sedan sist. En del har flyttat ut, men några har även flyttat till byarna. Tyvärr har invånarantalet minskat genom en hel del dödsfall. Annars har verksamheten i byaförenigen i stort pågått som vanligt med skötsel av badet nere vid älven och rastplatsen med kvarnen.

Årsmöte med byalaget i juli 2017

Upptagning av bryggor 25 september 2017

Bad trots få soldagar

augusti 10th, 2015

Bad 3

Trots få soldagar har det trots allt badets en hel del nere vi badet i Gårelehöjden

ÅRSMÖTEN 1 augusti 2015

juli 26th, 2015

På badet i Gårelehöjden

11.00  Vägföreningen

12.00 Byalagsföreningen (Gårelehöjden, Tarsele, Osele, Mjösjö

 

Välkomna

Sommar i Högda

juni 29th, 2015

Badet 1

Klart vi måste visa att vi lever och håller på som vanligt i byarna. badet i Gårelelhöjden är iordningställt för säsongen och många bilister stannar och rastar på den vackert belägna rastplatsen vid kvarnen

Badplatsen i ordning

juni 15th, 2014

BAD 14 1

Den 15 juni gjorde vi i byaföreningen i ordning badplatsen för säsongen. Bryggorna lades i redan två dagar innan. Båtbryggan kom på plats och vi krattade, tog bort torra granar samt förståss sedvanlig korvgrillning och lite samkväm.

Bad 14 3

Crosstävlingarna i Högda

februari 13th, 2014

Högda cross 1970

Det skulle vara intressant att få fatt i fler fotografier från dessa tävlingar som pågick i Gårelehöjden ett par år runt 1970, bilden ovan är från just det året.

GOD JUL

december 24th, 2013

Bild 050

Vi önskar från byalaget er alla en skön och fin helg

Surströmming 2013

september 8th, 2013

Folk badet

 Självklart samlades vi i byn åter igen nere på badet för att äta surströmming. Till ett fantastiskt väder som fick oss att tro att det fortfarande var i juli. Det förtärdes förutom surströmming både kräftor, pajer och mycket annat gott.

Ett nytt inslag för i år var kolbullar som experten på området Nils-Arne Nilsson stekte och serverade.

NAN badet

Lite underhållning blev det förståss och alla var glada och nöjda över festen.

IMG_4350