Historik Mjösjö

Mjösjö nämns första gången i jordeboken år 1825 men var då ej bebott. Nästa gång vi stöter på platsen är i en flyttattest från den 15 april 1835 där det står följande:

F.d. Krono Nybyggaren Zacharias Sjulsson, från Semsjö Lapplandet i denna Socken och född år 1778; Dess Hustru Anna Ersdotter från Alska Lapplandet i Åsele Socken, är född år 1755: äga försvarlig kundskap i Christendomen, och begagna utan hinder nådamedlen som skedde sist sistl. midsommar Helg: äro ärlige och wälfrägdade, lefva i fattiga villkor – afflytta nu till nybygget Mjösjön i Junsele Socken.-

Dorothea och Bergvattnet den 15de April 1835.

Communicerade båda i Junsele 18/10 1835.

 

Zacharias Sjulsson. Född 1778 i Granåsen, Dorotea, som son till Sjul Zachrisson och hans hustru Gunilla Olofsdotter. Död 1845 i Lillsele, Junsele och benämns som ”Kringvandrande Zachris Sjulsson från Semsjölandet, Dorothea”.

Gift med Anna Ersdotter. Född 1755 i Alska, Åsele, som dotter till Erik Persson Almark, och hans hustru Kristina Waniksdotter. Död 1840 i Mjösjö, Junsele.

Ur dödboken: Inhyses m. Zachris Skjulssons hustru vid Mjösjön, Anna Ersdotter, omkommen vådligt genom vilsegående i skogen emellan Löfåsens fäbode vall och Edens By, igenfunnen d. 15 aug. af PehrSalomonsson uti dess slått vid Skjörbäcken.

Anna var tidigare gift med en Nils Matsson och de bodde i Långbäcken, Fredrika. De hade flera barn.

Zacharias och Anna till Granåsen bodde tidigare iDorotea och i Åkerberget, Åsele De flyttade 1827 från Åsele till Sörfors, Dorotea. Till Junsele 1835 då de noteras som nybyggare i Mjösjön. Efter Annas död 1840 bev Zachris.

Första gången Mjösjö står som by i husförhörslängden för Junsele är 1863. Då inflyttar från Nätra socken Landbonden Hans Peter Westman med hustrun Brita Lisa Ersdotter, och barn. De flyttade till Ådals-Liden 1871.

Efter Westman kom 1868 Jöns Englund med familj från Fanby i Sollefteå, men de flyttade till 1874 till Gårelehöjden.

Jonas Sjölund inflyttade till Mjösjö från Åsele som dräng hos Jöns Englund. Han gifte sig med dennes dotter Anna Catharina 1872, och flyttade även de till Gårelehöjden 1874 där Jonas blev bonde

1875 kom som arrendator Erik Olof Fängström. Född 1844 i Norrmoflo, Ådals-Liden. Son till Erik Ersson Fängström och Brita Greta Olofsdotter. Död 1903 i Mjösjö.

Gift 1875 med: Kristina Gustava Andersdotter, född 1841i Fängsjö, Ådals-Liden

Död 1917 i Mjösjö

Barn:

Erik August f. 1876 Arrendator i Mjösjö

Nils Viktor f. 1878 Hemmansägare i Mjösjö

Ida Maria f. 1881 Gift med torparen Erik Peter Åkerström i Mjösjö

Som märks ovan blev alla tre barnen kvar i Mjösjö Erik August som arrendator på ena halvan av fastigheten, gift med Stina Regina Brodin. De fick många barn. På den andra halvan av gården bodde Nils Viktor som med tiden titulerades som hemmansägare, gift med Emma Josefina Forslund och även de fick flera barn..

Ida Maria blev gift med Erik Peter Åkerström som torpare.

Detta torp beboddes först av Lars Erik Andersson åren 1885-1925. Titulerades även backstugusittare och arrendator. Han var född 1855 i Fängsjö, Ådals-Liden. Son till Anders Andersson och Anna Gustava Rådström. Gift första gången1876 med Sigrid Matilda Eriksdotter , född 1850 och död 1889. Fick med henne fem barn som föddes i Hälla inom Åsele innan de kom till Mjösjö

Omgift 1891med Anna Brita Ersdotter född 1838 i Gårelehöjden Död 1906 i Mjösjö. De hade inge gemensamma barn men hon hade innan vigseln dottern Margreta Dorotea Fängström född 1888. Sammanlevde sedan med hushållerskan Johanna Kristina Kristiansdotter född 1865 i Gårelehöjden, och med henne hade Lars Erik ytterligare fem barn

Familjen flyttade till Mo Junsele 1925.

På detta torp kom då Erik Peter Åkerström från Tarsele född 1878. Son till Erik Jakob Åkerström och Erika Karolina Tengqvist. Han var som ovan nämnts gift 1914 med I da Maria Fängström. Död 1942. Torpet övertogs av sonen Nils Åkerström och bebos nu av dennes son Rolf Åkerström med hustru Gunilla.