Historik Tarsele

Tarsele

Enligt kyrkböckerna kom byn att få bosättning först 1832, men nybygget omnämns långt tidigare.

När bondesonen Olof Ersson år 1758 sökte sig som nybyggare i Tara ingick även Tarsele i denna ansökan. ”Tersele” stavas då namnet. Olof nöjde sig troligen med att odla upp Tara.

I jordeboken omnämns Norra och Södra Tarselet, men ingen verkar ha bebott byn vid denna tidpunkt. I kyrkböckerna heter byn enbart Tarsele från 1832, men från 1864 delades byn upp i kyrkboken som Norra och Södra.

Från 1832 finner vi bosättning för första gången i husförhörslängden, men enligt häradsskrivarens mantalslängd noteras nedan nämnde Olof Johansson redan 1826.


Nybyggarna

1826 finner vi i Tarsele sökande nybyggaren Olof Johansson född i Gårelehöjden 1802 som son till nybyggaren Johan Helgesson och hans hustru Helena Olofsdotter. Olof dog i Tarsele den 15 april 1873.Han gifte sig med Stina Danielsdotter, född 1800 i Åkerbränna, uppväxt i Mo. Stina dog i Tarsele 1857. De fick fem barn tillsammans.

1837-40 finns en ny nybyggare i byn, Hans Olofsson med familj, från Degersjöberget, Junsele, men de flyttade 1840 till Löfsjön som nybyggare.

1840-45 finns nybyggaren Daniel Abrahamsson med familj, som kom från Löfsjön och Bysjön, men de flyttade mellan åren 1841-45.

1841-43 finns nybyggaren Erik Andersson Engman med familj i Tarsele. De bodde på flera ställen innan de kom till Tarsele 1841. Till Gårelehöjden 1843.

Byn kom att få bofasta bebyggare och bland de mest kända är släkterna Molinder och Grundström.

Under 1800-talets gång kom skogsbolagen in i bilden varvid många gårdar blev arrendegårdar och torp. Under 1930-talet blev Tarsele Junseles största Per-Albin torpar by.

 

Den förste torparen i Tarsele

Paulus Wiklund hette den förste torparen i Tarsele. Han var född den 6 januari 1784 och husförhörslängden i Junsele uppger Alnön som plats. Där finns han ej med i födelseboken återfunnit honom.

Första gången som jag återfunnit honom i kyrkböckerna är år 1827, när han och hans hustru inflyttade från Skön till Wargbäcken i Graninge socken som torpare.

Hustrun hette Christina Danielsdotter och var född den 7 maj 1780-05-07.

Från år 1829 blir de torpare i Malmån i Graninge, och 1835 blir de slutligen torpare i Tarsele i Junsele, då de kommer över ett torpställe av nybyggaren Olof Jansson (Johansson). Se avskrift av kontraktet. De får bruka torpet på livstid utan betalning, och i kontraktet syns att Paulus redan uppsatt hus vid en plats kallad Björna. Till slått får han områden vid Höbäcken, Korsdalen, och en plats kallad Eric Elias rået. Han fick årligen ta ut 300 kärvar björklöv, samt vedbrand och timmer till husbygge.

Eftersom kontraktet skrevs under den 5 januari 1835, och hus redan var byggda, bör Paulus och hans hustru ha vistats i byn åtminstone under 1834.

I fånglistor för Härnösands Länsfängelse år 1848 kan man se att Paulus undergått 128 dagars fängelse på vatten och bröd, men jag har inte lyckats hitta orsaken. Han sattes i fängelset den 20 april och släpptes den 19 maj.

Paulus Wiklund dog i Tarsele den 5 november 1856, och hustrun den 11 mars 1862.

Torpkontraktet från 1835

Avskrift av ett torpkontrakt gällande Paulus Wiklund i Tarsele, Junsele 1835. (ARKIV: Mikrokort av Länsstyrelsens torparförsvar DIVd:45 kort 9/11)

Till Konungens Höga Befallningshafvande i Wäster Norrlands Län

På grund af omstående Torpare Contract wågar jag å egne och hustrus Wägnar i djupaste ödmjukhet anhålla om Höggunstligt Torpare försvar. Liden den 8 Januari 1835

Paulus Wiklund i Junsele och Tarsele

Jag Olof Jansson i Tarselet gör härmed Weterligt det jag upplåter till Paulus Wiklund och dess hustru Christina Daniels Dotter ifrån Graninge Bruken Torplägen att gagnas och innehafvas i bägge deras lifstid. Åkerlandet äger Wiklund att upparbeta der han redan nedsatt sine hus wid och omkring det så kallade Björna der Torparen får upparbeta så mycket åker som han vill och till slott får han uppodla uti Höbäcken, Korsdahlen och Erc Elias rået, samt sluteligen Höbäcken öster i marken kallad. Detta Torpställe får Wiklund, som sagt är begagna i sin och dess nuvarande hustrus lifstid utan betalning eller Daxverken likväl bör han om uppodling sig beflita. Löf får Torparen årligen taga 300 tjerfvar björklöf, samt wedbran Timmer och att virke till husbygge får Torparen afhämta af Olof Janssons Nybygges skog oklandradt –

Med föregående Torpar Contract äro wi å ömse sidor nöjde, som i tillkallade wittnes närvaro underskrifves och skedde i Lidgatu den 5 Januari 1835.

Wittnen Olof Jansson

P.S. Modin i Tarsele

Eric Olofsson i Paulus

Holaforsen Wiklund

 

Skiftesförrättningar i Tarsele

Den första karta som upprättades över Tarsele nr 1 och 2 var vid avvittring och skattläggning som gjordes efter nybyggets frihetsår. 1833-39 gjordes denna förrättning som blev slutgiltigt fastställd först 1858.

Som med alla andra byar vid den tiden genomfördes det Laga skiftet då alla ägor skulle arronderas ihop till större enheter och gränser regleras, både vad gäller inägor och skogsmark., Denna förrättning verkställdes åren 1866-1867 med fastställelse 1868. Lantmätaren hette A. Brandell.

 

Invånare i Tarsele by år 1900

Utdrag ur folkräkningen för Sverige år 1900. I varje familj kan det ha kommit till fler barn efter år 1900, och de barn som ev. dog unga innan år 1900 finns ej heller med i denna uppräkning.

Jakob Efraim Molinder Landbonde f. 1850 i Junsele
Anna Charlotta Jonsdotter f. 1859 i Junsele
Erik Johan f. 1878 i Junsele
Daniel Peter f. 1883 i Junsele
Margreta f. 1885 i Junsele
Hulda Kristian f. 1887 i Junsele
Regina Charlotta f. 1889 i Junsele
Ada Dorotea f. 1893 i Junsele
Jenny f. 1894 i Junsele
Anny f. 1897 i Junsele
Henrik Valfrid f. 1898 i Junsele
Sven Adolf f. 1900 i Junsele

Anders Oskar Andersson Torpare f. 1847 i Junsele
Petronella Andersdotter f. 1854 i Ådals-Liden
Olof Peter f. 1883 i Junsele
Tekla f. 1885 i Junsele
Johanna f. 1885 i Junsele
Erika f. 1887 i Junsele
Erik Jakob f. 1890 i Junsele
Agnes f. 1893 i Junsele
Ida Helena f. 1895 i Junsele
Karl August f. 1898 i Junsele

Erik Vilhelm Bolin Landbonde f. 1855 i Junsele
Inga Brita f. 1858 i Ådals-Liden
Erik Johan f. 1885 i Junsele
Maria Elisabet f. 1887 i Junsele
Vilhelm Leander f. 1890 i Junsele
Petrus f. 1892 i Junsele
Inga Kristina f. 1895 i Junsele
Sara Helena f. 1897 i Junsele
Alma Elfina f. 1900 i Junsele

Anders Andersson Landbonde f. 1863 i Junsele
Anna Lovisa Edlund f. 1867 i Junsele
Andreas f. 1887 i Junsele
Hilmar f. 1890 i Junsele
Johan Albert f. 1893 i Junsele
Maria Helena f. 1896 i Junsele
Erik Anselm f. 1898 i Junsele

Anders Magnus Åström Landbonde f. 1858 i Junsele
Sara Maria Jonsdotter f. 1860 i Junsele
Jonas Erik f. 1884 i Junsele
Per Magnus f. 1887 i Junsele
Kristina f. 1891 i Junsele
Johan Albert f. 1895 i Junsele

Nils Jakob Vedin Torpare f. 1855 i Junsele
Anna Dorotea Eriksdotter f. 1867 i Junsele
Anna Matilda f. 1893 i Junsele
Nils Adrian f. 1895 i Junsele

Jonas Jakob Molinder Jordbruksarbetare f. 1875 i Junsele
Anna Margreta Danielsdotter f. 1869 i Junsele
Jakob Severus f. 1891 i Junsele
Ida Maria f. 1896 i Junsele
Anna Elisabet f. 1899 i Junsele

Henrik Viktor Jonsson Landbonde f. 1867 i Junsele
Lisa Johanna Andersdotter f. 1856 i Ådals-Liden
Anna Margreta f. 1886 i Junsele
Hildevid f. 1893 i Junsele

Olof Jonsson Lidblom Landbonde f. 1844 i Ådals-Liden
Maria Eriksdotter f. 1863 i Junsele
Erik Jakob f. 1882 i Junsele
Jonas Olof f. 1885 i Junsele
Sofia Elisabet f. 1886 i Junsele
Maria Magdalena f. 1889 i Junsele
Per Magnus f. 1890 i Junsele
Anselm f. 1892 i Junsele
Henrik Vilhelm f. 1894 i Junsele
Märta Kristina f. 1896 i Junsele
Hulda Zenobia f. 1897 i Junsele
Sven Albert f. 1899 i Junsele
Erika Johanna f. 1876 Junsele
Oskar Folke f. 1900 i Ulrika Eleonora församling, Stockholm

Nils Erik Klarén Torpare f. 1849 i Junsele
Botilda Kristina Danielsdotter f. 1852 i Junsele
Daniel Oskar f. 1882 i Junsele
Hulda Katarina f. 1885 i Junsele
Elsa Kristina f. 1888 i Junsele
Sara Lovisa f. 1890 i Junsele

Daniel August Grundström Landbonde f. 1858 i Junsele
Brita Erika Fängström f. 1850 i Ådals-Liden
Per Erik Eriksson oä son f. 1876 i Junsele
Johan August f. 1885 i Junsele
Kristina f. 1888 i Junsele
Margreta f. 1894 i Junsele
Erik Danielsson Fattighjon f. 1820 i Junsele

Jonas Henrik Grundström Torparrendator f. 1868 i Junsele
Märta Johanna Vallin f. 1871 i Junsele
Johan Artur f. 1894 i Junsele
Henrik Adolf f. 1896 i Junsele
Erik Anselm f. 1898 i Junsele
Gustaf Vitus f. 1900 i Junsele

Erik Peter Åkerström Jordbruksarbetare f. 1878 i Junsele

Kajsa Lovisa Jonsdotter Undantagshjon f. 1828 i Vännäs

Kajsa Magdalena Persdotter Backstugusittare f. 1827 i Junsele

 

En tragisk händelse

Det var Michaelidagen den 29 september 1865 som den 28-årige bonden Nils Anders Olofsson var på väg hem från Sollefteå marknad med ett rejält lass på hästvagnen. Han tycke att det skulle bli skönt att få komma hem till sin hustru och de två små barnen hemma i Tarsele i Junsele efter allt ståhej nere i Sollefteå. Enligt vad han själv tyckte hade han gjort goda affärer på marknaden och livet såg ljust ut.

Vägen var kanske inte den bästa, ibland var den skaplig, men ofta stenig och dålig på de partier som ännu ej var färdigställda under de pågående arbeten som utfördes. Men hans ögonsten, den starka häst han införskaffat, drog lugnt och säkert lasset hemöver mot den välbehövliga vila han så innerligt längtade efter.

Han körde nu i stället på hästen ganska hårt, för nu kände han hemlängtan än större. När han passerade Rås by (i Resele) hörde han något som dök upp vid sidan om ekipaget, men han hann aldrig se vad det var. Hästen skyggade till och allt blev ett enda tumult. Nils Anders kände hur allting vändes upp och ned, och det sista han såg framför sig i tanken var familjen som stodoch väntade hemma på gården i Tarsele.

I dödboken för Junsele församling år 1865 kan man läsa följande;

”29 september. Kr. Bonden Nils Anders Olofsson i Tharselet, 28 år, 2 mån, gift, ”af vådlig händelse” under resan från Sollefteå marknad krossad af lasset på landsvägen genom Rås by genom hästens skyggande”. Händelsen undersökt af Kr. Länsman i Districtet, och befunnen vara timad af fullkomlig våda.

Nils Anders Olofsson föddes i Tarsele den 29 april 1837 som son till nybyggaren Olof Johansson och hans hustru Christina Danielsdotter. Han ingick den 29 juni 1862 i äktenskap med Anna Greta Åkerström, född i Degersjöberget, Junsele den 8 februari 1835. Hennes föräldrar var bonden Per Jacobsson Åkerström och Brita Ersdotter.

Nils Anders Olofsson och Anna Greta hade två barn, Olof Peter född den 28 oktober 1862 och Brita Stina den 1 oktober 1864

Anna Greta fick senare den utomäktenskapliga dottern Anna Dorotea 21 oktober 1878.

 

Molinders i Tarsele

Jonas Molinder (Krâgalös präst´n) var torpare i Norra Tarsele och föddes i Ruske den 2 oktober 1820 som son till pigan Apollonia Svensdotter . Han var en s.k. oäkting, dvs. ingen fader anges i kyrkboken. Jonas Molinder kallades ofta för Krâgalös präst´n eftersom som hans rätta far enligt folkmun skall ha varit prästen Erik Forssén, som var kyrkoherde i Junsele 1816-25. Om detta är sant går aldrig att utröna, och det var vanligt att sådana rykten florerade på den tiden. Forssén finns emellertid noterad som dopvittne i födelse- och dopboken.

Så småningom hamnade Jonas i Mo där han bl.a. var dräng innan han den 21 november 1847 gifte sig i Ådals-Lidens kyrka med bondedottern Anna Ersdotter från Rå. Hon i sin tur var född den 22 maj 1815 och föräldrar var bonden Erik Abrahamsson och Anna Josefsdotter.

Efter giftermålet blev Jonas och Anna bosatta i Bölen Junsele som torpare, och där föddes deras två barn, Erik Petter den 10 oktober 1848 och Jakob Ephraim den 21 december 1850.

De blev kvar i Bölen till 1860 då de flyttade till Tarsele som torpare.

Om Jonas berättas bl.a. att han var så snabb att när han satt på grötvattnet hann han springa till kvarnen i Gårelehöjden och mala innan vattnet var varmt.

Jonas Molinder dog i Tarsele den 16 juli 1890, och hustrun Anna hade gått bort redan den 2 september 1878.

Sonen Erik Petter gifte sig 1884 med Märta Dorotea Jonsdotter f. 1857 och noterades som arbetare Tarsele.

Jakob Ephraim gift sig 1876 med Anna Charlotta Jonsdotter f. 1859 och blev med tiden bonde i Tarsele.

 

Grundströms i Tarsele

Grundström är en släkt som funnits i Tarsele sedan 1850-talet, och den förste hette Johan Danielsson Grundström och föddes den 12 december 1821 i Prästgården, Anundsjö socken som son till f.d. båtsmannen Daniel Bredbäck och Greta Andersdotter.

Efter sedvanlig tjänstgöring som dräng kom han slutligen till Junsele socken där han den 25 februari 1849 gifte sig med Stina Greta Persdotter, född i Gårelehöjden den 11 april 1829 som dotter till bonden Per Jonsson och Christina Persdotter, vilka även blev bönder i Tarsele.

Efter vigseln var de bosatta i byn Tara, men någon gång runt 1850 flyttade de till Norra Tarsele, där Johan blev torpare. Innan dess hade de i Tara fått sonen Peter Daniel den 19 maj 1849, men denne son dog redan den 20 februari 1851.

I Tarsele kom resten av barnaskaran att födas:

Peter Daniel f 19 maj 1849 död 20 februari 1851
Johan Peter f 25 augusti 1853
Märta Johanna f 23 oktober 1855
Daniel August f 6 maj 1858. Landbonde i Tarsele.
Margareta Kristina f 8 april 1860
Erik Jakob f 12 maj 1862. Emigrerade till USA 1894
Eva Kajsa f 16 mars 1865 d 12 april 1865.
Jonas Henrik f 11 mars 1866 d 3 maj 1867.
Jonas Henrik f 9 mars 1868. Torpare i Tarsele
Gustaf f 6 november 1872
Elias f 16 januari 1876 d 18 maj 1876

Den första tiden i Junsele hette Johan enbart Danielsson i efternamn, men tog med tiden släktnamnet Grundström.

Johan Danielsson Grundström dog i Tarsele den 15 oktober 1896 och Stina Greta den 9 oktober 1904.

Vad gäller barnen blev Daniel August landbonde, dvs. arrendator i byn. Han gifte sig 1884 med Brita Erika Fängström född 1859 i Fängsjö i Ådals-Liden och de fick sex barn.

Erik Jakob gifte sig med Karolina Larsdotter född 1862 i Rå, Ådals-Liden och de emigrerade till USA 1894 där de bosatte sig i Aitkin, Minnesota

Erik Jakob dog den 24 mars 1927. Karolina dog den 15 juni 1946.

Jonas Henrik gifte sig 1891 med Märta Johanna Vallin, född 1871 i Vallen, Junsele. Jonas Henrik var först arbetare, sedan torpare i Tarsele.

 

Per Jonsson

En bonde och nybyggare i Gårelehöjden och Tarsele som många stöter på i sin släktforskning är Per Jonsson med hustrun Märta Stina Persdotter.

Han föddes den 10 april 1800 i Strand, Resele som oä son till drängen Jon Persson i Översel (senare torpare i Tängsta f. 1768 d. 1815) och Kajsa Eriksdotter Hatt.

Död i Tarsele den 19 september 1854.

Han gifte sig i Resele den 4 mars 1825 med Märta Stina Persdotter född i Omnäs, Resele den 16 februari 1801 som dotter till bonden, torparen Per Eliasson och Magdalena Persdotter

Död i Tarsele den 14 maj 1889.

Barn:
Erik Peter f. 1825-05-09 i Tängsta, Resele
Kajsa Magdalena f. 1827-03-11 i Gårelehöjden, Junsele
Stina Greta f. 1829-04-11 i Gårelehöjden, Junsele
Jonas f. 1831-02-11 i Gårelehöjden, Junsele
Brita Erika f. 1834-11-20 i Gårelehöjden, Junsele
Märta Maria f. 1835 i Gårelehöjden, Junsele
Elias f. 1837-01-18 i Gårelehöjden, Junsele
Henrik Jakob f. 1837-01-18 i Gårelehöjden, Junsele död 1837
Henrik Jakob Rolén f. 1838-03-06 i Gårelehöjden, Junsele Kyrkväktare
Sara Helena f. 1840-03-26 i Gårelehöjden, Junsele
Vendela f. 1842-05-30 i Tarsele, Junsele
Elias Rolén f. 1846-02-02 i Tarsele, Junsele Bonde, Gårelehöjden
Johanna f. 1847-12-17 i Tarsele, Junsele. Gift Stenmark.

Flyttade från Resele till Gårelehöjden 1826, där han blev bonde i byn. Familjen flyttade 1841-42 till grannbyn Tarsele där de blev nybyggare.

 

Nybyggaren Olof Johansson i Tarsele

År 1826 finner vi i Tarsele den förste sökande nybyggaren där, OLOF JOHANSSON född i Gårelehöjden i juli 1802 som son till nybyggaren Johan Helgesson och hans hustru Helena OlofsdotterUppgift om vilket datum i juli han föddes saknas

Han gifte sig med STINA DANIELSDOTTER, född 1800 i Åkerbränna, men uppväxt i Mo. Dotter till bonde i Mo Daniel Danielsson och Ingeborg Johansdotter.

 

Olof dog i Tarsele den 19 april 1873 och hustrun Stina den 27 april 1857.

Barn:
Lena Stina f. 1825-09-07 i Gårelehöjden
Olof Daniel f. 1832-03-16 i Tarsele
Johan Peter f. 1834-05-21 död 1834-09-22
Johan Peter (II) f. 1835-08-08
Nils Anders f. 1837-04-29

Stämnings memorial!

N o 2. Resolution
Med anledning af nedanstående Memorial kallas och stämmes Fredrik Hendrisson i Osele och Eric Petter Molinder i Norra Tarselet, till nästinfattande Ting med Solefteå Tingslag som tager sin början å Billsta Tingställe Tisdagen den trättonde (13) nästkommande April, för att med svarsmål bemöta här nedan framstälde påståenden stämingen bör gifvas den lydnad lag bjuder.

Junsele den 20 Februari 1835.

Efter förordnande
E. Östlund

Till nästinfallande lagtima Winter- och Wäxling med Sollefteå Tingslag, och hvilket tager sin början å Tingsstället Billsta i Sollefteå den 13 de instundande April, nödgas vi undertecknade härmed vördsamt anhålla om laga Kallelse och stämning å Bonden Fredrik Henriksson i Oselet och Bondesonen Erik Petter Molinder i Norra Tarselet af Junsele Socken, för att, efter vid detta Ting skeende upprop, genmäla oss uti följande påstående neml: Det måtte bemälde Henriksson och Molinder, hvilka efter aflidne Födorådstagaren Olof Johanssons död i Norra Tarselet tagit hans bos qvarlåtenskap om händer på ett egenmäktigt sätt eller utan något förordnande eller meddeladt tillstånd å vår sida såsom varande bemälde Olof Johanssons närmaste arfvingar, dels i egne personer, dels i egenskap af laga Förmyndare för mera nämnde Olof Johanssons barnbarn; altså, och enär till berörde Henrikssons och Molinders sålunda gjorda förfarande ytterligare såsom opåkallade Sysslomäns åtgärder vidare kommer, att de öfver sagde Olof Johanssons bos tillgångar upprättadt en högst illa eller dåligt skrifven och ofullständig bofördelning. Samt derefter medelst ett lika danadt Auktions Prootokoll realiseradt berörde tillgångar, utan att hvarken boförteckningen, den de tills nu haft i sina händer, fått af oss emottagas, för att hos Härads Rätten kunna warda inregistrerad och utan att efter bemälde Miserabla Auktions Protokoll, det de ock lika länge haft om händer, Kunnat i godo förmås att för auktions medlen göra skriftlig redovisning, utan helt enkelt, af dessa medel, blott lemnat oss åtskilliga Kronor, utaf medlens belopp, få vi följaktligen yrka, det meranämnde Henriksson och Molinder, en för begge och begge för en, måtte warda af resp. Domstolen ålagd att till oss inom wiss Kort bestämd tid och vid för hvardera förelagt ansenligt wite göra nöjaktigt skriftlig redovisning för berörde Auktionsmedel samt äfven Medlen i fråga med derå upplupen laga ränta derå från förfallotiden aflemna till oss med afdrag derå af hvad vi förut bekommit; äfvensom ock förpligta att till oss hvem af dem bäst gälda gitter, såväl i det förra som sednare hänseendet, godtgöra alla med detta mål förenade och blifvande Kostnader enligt till resp. Domstolen ingifvande räkningar vid målets behandling; Så framt bemälde Henriksson och Molinder vilja undgå att på annat sätt, att genom serkild brottmålsstämning, blifva tilltalade med yrkande att dessutom stånda laga answar för sina obefogade åtgärder och sitt Sysslomannaskap med ifrågavarande Sterbhus och dess tillgångar. Öppen talan i målet förbehålles. Och erinras Svaranderne om denna Stämnings hörsammande vid eljest laga påföljd.

Junsele den 18 de Fabruari 1875.
Pehr Danielsson i Tara
E. Tengqvist i Tarselet
O.D. Dahlin i Tarsele
Johan Petter Olofs Son
Forsmo

 

Olovligt betande

Betesmark för djuren och slåtter var mycket viktigt för forna dagars bönder och torpare, och domböckerna är fyllda med exempel på när man hamnat i tvist om vem som hade rätt till vissa områden. Även om markförhållanden och ägor redan på 1800-talet var ganska bra fastställda, fanns det många områden som använts av hävd sedan urminnes tider, och det är klart att det blev tvist när man plötsligt inte skulle få nyttja den mark som far, farfar och farfars far disponerade.

Här följer ett litet exempel från Tarsele som finns att läsa i Sollefteå tingslags häradsrätts dombok år 1850;

På begäran af Nybyggaren Olof Jansson i Tarsele Junsele socken varder dess grannar Pehr Jonsson samt Torparna Pehr Wedin, Johan Grundström, Erik Petter Pehrsson och Paulus Wiklund i samma By kallade och stämda till nästa infallande Sollefteå Tingslags Lagtima wårting, det svaranderna skola förplictas Laga Bot för det de har under tiden betat sina Boskap på Kärandens slotter och hädan efter föreläggas med 3 Rdr 16 s Banco wite för den Boskaps Creatur som släppes på Kärandens åker och slotter.

Fri och öppen talan är af Kärandens förbehollen uti alt hvad saken vidare rörer och erindras.

Svaranderne att gifva stämningen den Lydno Lag bjuder och om icke Svaranderne afgifver svaromål komma saken ändå att Lagl. afgöras i och Rättegångs kostnad.

Holaforsen d. 4 de Mars 1850

Efter förordnande

Eric Bergfors