Paulus Viklund – Äventyrare i Tarsele

Paulus Wiklund hette den förste torparen i Tarsele. Han var född den 6 januari 1784 och husförhörslängden i Junsele uppger Alnön som plats. Där finns han ej med i födelseboken.

Första gången som jag återfunnit honom i kyrkböckerna är år 1827, när han och hans hustru inflyttade från Skön till Wargbäcken i Graninge socken som torpare. Hustrun hette Christina Danielsdotter och var född den 7 maj 1780. Från år 1829 blir de torpare i Malmån i Graninge, och 1832 till Tåsjö.

1835 blir de slutligen torpare i Tarsele i Junsele, då de kommer över ett torpställe av nybyggaren Olof Jansson (Johansson.

De får bruka torpet på livstid utan betalning, och i kontraktet syns att Paulus redan uppsatt hus vid en plats kallad Björna. Till slått får han områden vid Höbäcken, Korsdalen, och en plats kallad Eric Elias rået. Han fick årligen ta ut 300 kärvar björklöv, samt vedbrand och timmer till husbygge.

Eftersom kontraktet skrevs under den 5 januari 1835, och hus redan var byggda, bör Paulus och hans hustru ha vistats i byn åtminstone under 1834.

I fånglistor för Härnösands Länsfängelse år 1848 kan man se att Paulus undergått 128 dagars fängelse på vatten och bröd, men jag har inte lyckats hitta orsaken. Han sattes i fängelset den 20 april och släpptes den 19 maj.

Men Paulus hade en händelserik historia som sjöman och soldat innan han kom till Ångermanland, vilket nedanstående avskrift ur sockenstämma i Junsele 1854.

Sedan det till göromålet åberopade förordnande blifvit för
de antecknade upläst och något jäf eller annat hinder mot
ärendets fullgörande icke var att anföra, anmältes Wiklunds
det hans granne Olof Jansson under sistleden gårdag genom
torparen Eric Petter Pehrsson i Gårelehöjden och målaren Anders An-
dersson blifvit kallad att äfven komma tillstädes och vara när-
varande, men när denne icke låtit sig afhöra föreslogs gö-
romålet, då Wiklund till en början anmälte det han uti
sine yngre år varit Sjöman och såsom sådan år 1808 blif-
vit pressad och deltagit i Finska kriget likaledes 1814 gjort
krigstjenst vid Fredrikshald då Norrge blef intagit, hvarefter
han några år derefter varit anförtrodd att såsom Skeppa-
re föra fartyg mellan Sundsvall och Stockholm, men fann
sig dermed ej tryggad utan ville söka sig egen torfva på
landbacken, hvilket han nu går att utvisa

Paulus Wiklund dog i Tarsele den 5 november 1856, och hustrun den 11 mars 1862.

 

Ragnhild Stenmark

Ragnhild år 1921

Måndagen den 22 oktober med repris lördagen den 27 sänder riksradions P1 historien om Ragnhild Stenmark från Gårelehöjden som 1929 dog 17-årig i TBC. Hon var en av många som blev drabbad av ”lungsoten” Hon skrev innan sin död en avskedsdikt till sin pojkvän. Dikten återfanns för några år sedan och tonsattes då av Lena Eriksson i Näsåker. Göran Stenmark berättar historien om Ragnhild, samt spelar och sjunger den tonsatta dikten tillsammans med Lena Eriksson.

Även via denna länk kan man höra programmet.

Surströmmingsfesten 2012

Som traditionen erbjuder hölls även i år surströmmingsfest nere på badet i Gårelehöjden och som Viveka sammanfattar det hela ”vi var 32 personer som hade en otroligt trevlag dag/kväll. Vi åt god mat såsom surströmming med tillbehör, skaldjurpajer/kräftor osv. En helt otrolig kväll… vi slog smed brännmya och kämpade med lite regn och blåst, men vad gjorde det när humöret var topp med alla glada människor. Stämningen var hög…”

 

Rolf Engström höll ett glödande tacktal.

Foton: Viveka Hellgren

 

I Högda för 100 år sedan

I dagarna fick jag i min hand en s.k.bondedagbok skriven ca 1905-1913 av Sven Lambert Selin i Gårelehöjden. Han bodde på arrendestället som är gården som ligger mitt emot rastplatsen och skvaltkvarnen i Gårelehöjden. Om vi tittar på 1911 så ser vi att de släppte hästen på skogen den 6 juni och dagen efter var det vägsyn i byn.

Den 10 juni snöade det hela dagen och det hämtade hem hästen som frös så han skakade.

Efterlysning

Vi söker ett foto av Furulund! Furulund var under 1920 och 30-talet en byggnad på Oskar Nils skifte där det hölls dans och andra begivenheter. Byggnaden uppfördes av Petrus Bolin och kom även en tid att fungera som bageri. Den brann slutligen ner.

Jonssons Trafikkiosk, Gustaf Jonsson.

Många äldre minns väl Gustaf Jonssons kiosk i Gårelehöjden. Kioskbyggnaden fanns på hans gård vid gamla landsvägen till in på 1970-talet, men blev sedan flyttat till fiskdammen i Holafors där den ännu står kvar.

Följande kan man finna om denna rörelse i Västernorrlands läns landskansli. Avdelningens för handels-, förenings- och försäkringsärenden.

 

Kiosken på sin dåvarande plats år 2010 vid gamla fiskdammen i Holafors.

 

Anmälan intagen den 19 februari 1948. Kungörelser infördes i ortstidningen den 26 februari och i allmänna tidningarna den 19 mars.

Gustaf Alfred Jonsson Holmqvist ämnar inom Junsele socken idka handelsrörelse under firma Jonssons Trafikkiosk, Gustaf Jonsson. Firmans postadress: Gårelehöjden.
Rörelsen har upphört 1973-05-05

Gustaf Holmqvist var född 1899 och levde fram till 1959. Han gifte sig 1925 med Tyra Stenmark född 1904 i Gårelehöjden som dotter till Per Magnus och Inga Maria Stenmark. Hon levde fram till 1987 och trots att deras barn sedan länge är utflyttade är de trogna besökare i hemmet som de sköter med den äran.

Badet välbesökt

Som vanligt letar sig många ner till badet i Gårelehöjden när det är varmt i juli. Det är allt från bybor, ”grannbyssa” och turister både från Sverige och andra länder. Om detta skvallrar bl.a. de gästböcker som vi sedan några år haft på plats där nere.